VĚK NEMOC NÁZEV VAKCÍNY
4. den až 6. týden – pouze rizikoví novorozenci Tuberkulóza BCG vaccine SSI
nejdříve v 9. týdnu Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, Haemophilus influenzae typu B, žloutenka typu B Hexacima – 1. dávka
4. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, Haemophilus influenzae typu B, žloutenka typu B Hexacima – 2. dávka nejdříve 2 měsíce po první
11. – 13. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, Haemophilus influenzae typu B, žloutenka typu B Hexacima – 3. dávka – min. 6 měsíců po druhé
13. – 18. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix 1. dávka
5. – 6. rok Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix 2. dávka
5. – 6 rok Záškrt, tetanus, černý kašel Adacel
10. rok Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna Boostrix Polio