Price List

Úkony nehrazené zdravotními pojišťovnami
Strep-test (většina pojišťoven úkon již hradí)
200,- Kč

Vaccination (administration)

200,- Kč

Report for a day care

100,- Kč (each additional 50,- Kč)
Posudek pro školy, tábory, zotavovací akce, sportovní posudek
200,- Kč

Driving licence health report

400,- Kč
Medical report for working with produce
200,- Kč
Vaccination list duplicate
150,- Kč
Zpráva pro pojišťovnu o úrazu
250,- Kč
Patient’s medical record summary (summer jobs etc.)
300,- Kč
Ear piercing (including earrings) more here
500 – 700,-Kč (earring selection)

Inhaler (rent out)

free (deposit 300Kč)

NEWS

Whats new? Find out about all our news and updates.

VACCINATION

All you need to know about vaccination of your child.

GOOD TO KNOW

Important information and useful recommendations.