Emergency Services

Všeobecná Fakultní Nemocnice a 1. LF UK v Praze, Clinic of Pediatrics and Adolescent Medicine

Opening hours: Monday – Friday: 16:00 – 7:00, weekends&bank holidays: non-stop

Phone: 224 967 777

Address: Ke Karlovu 2, 120 00 Prague 2

University Hospital Motol

Opening hours: Monday – Friday 17:00 – 7:00, weekends&bank holidays: non-stop

Phone: 224 433 653, 224 433 652

Address: V Úvalu 84, 150 06 Prague 5

Location: ground floor “D“– directly behind the main entrance to Children’s ward

Thomayerova Hospital

Opening hours: Monday – Friday 19:00 – 6:30, weekends&bank holidays: non-stop

Phone: 261 083 783

Address: Vídeňská 800, 140 59 Prague 4 – Krč

Location: pavilion B1 (through the main entrance and to the right)

Hospital na Bulovce

Opening hours: Monday – Friday 16:00 – 6:00, weekends&bank holidays: non-stop

Phone: 283 842 224

Address: street Bulovka no.2, Prague 8, 18081

LSPP Malešice

Opening hours: Monday – Friday 19:00 – 7:00, weekends&bank holidays: non-stop

Phone: 281 019 244

Address: Poliklinika, Plaňanská 1, Prague 10 – Malešice, ground floor

Royal Vinohrady Teaching Hospital (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Emergency services are available non-stop. However, we recommend our patients to visit during opening hours only.

Weekdays: 18:30 – 23:00

Weekends & Bank holidays: 8:00 – 20:00

Phone: 267 163 778

Address: Šrobárova 1150/50, Prague 10, 100 34

Location – ground floor of pavilion “S“

NEWS

Whats new? Find out about all our news and updates.

VACCINATION

All you need to know about vaccination of your child.

GOOD TO KNOW

Important information and useful recommendations.

POZOR

úprava režimu

Ordinace funguje dle standardních ordinačních hodin. Před návštěvou kvůli nemoci či administrativní záležitosti nás ale vždy nejdříve telefonicky kontaktujte. Děkujeme za spolupráci.